เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076705
หมายเลขทรัพยากรi00124066
บาร์โค้ด30020077997387
เล่มV.2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference Books (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0