เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076705
หมายเลขทรัพยากรi00124067
บาร์โค้ด30020077997403
เล่มV.3
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference Books (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0