เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128864
บาร์โค้ด30020077999391
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1582-1590 (10-04 ธ.ค.-ก.พ.) 2553-2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0