เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077883
หมายเลขทรัพยากรi00125654
บาร์โค้ด30020078004597
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บความรู้ทั่วไป (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า10 Jan 2013
จำนวนครั้งที่ยืม4