เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00124082
บาร์โค้ด30020078008739
เล่มvol. 149 no. 1 (Sep.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า8 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0