เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00124040
บาร์โค้ด30020078008754
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 135 (ต.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า8 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0