เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143540
บาร์โค้ด30020078009901
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 1123-1131 (22-19 ก.พ.-เม.ย.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0