เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143514
บาร์โค้ด30020078009919
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 1202-1210 (29-24 ส.ค.-ต.ค.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0