เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143937
บาร์โค้ด30020078009976
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1271-1275 (24-21 ธ.ค.-ม.ค.) 2547-2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0