เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143187
บาร์โค้ด30020078010024
เล่มปีที่ 28-29 ฉบับที่ 1463-1471 (29-24 ส.ค.-ต.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1