เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143894
บาร์โค้ด30020078010032
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1251-1255 (06-03 ส.ค.-ก.ย.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0