เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143198
บาร์โค้ด30020078010040
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1211-1218 (- ต.ค.-ธ.ค.,ธ.ค.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0