เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143953
บาร์โค้ด30020078010172
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1256-1260 (10-08 ก.ย.-ต.ค.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0