เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143959
บาร์โค้ด30020078010271
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1286-1290 (08-06 เม.ย.-พ.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0