เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143883
บาร์โค้ด30020078010297
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1296-1300 (17-15 มิ.ย.-ก.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0