เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00133207
บาร์โค้ด30020078011337
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า7 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม5