เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00133123
บาร์โค้ด30020078011709
เล่มvol. 151 no. 2 (Jun.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0