เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00132669
บาร์โค้ด30020078012780
เล่มvol. 116 no. 1 (Mar.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า22 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0