เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00132436
บาร์โค้ด30020078013275
เล่มvol. 37 no. 2 (Feb.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า30 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0