เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00132435
บาร์โค้ด30020078013309
เล่มvol. 37 no. 1 (Jan.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า30 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0