เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00132068
บาร์โค้ด30020078013622
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า8 Apr 2014
จำนวนครั้งที่ยืม5