เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00150305
บาร์โค้ด30020078014018
เล่มvol. 143 spp. 51 - 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า11 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0