เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00126866
บาร์โค้ด30020078017508
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 141 (เม.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า25 Apr 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0