เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00127072
บาร์โค้ด30020078018746
เล่มvol. 55 no. 2 (Apr.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 May 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0