เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00150009
บาร์โค้ด30020078018753
เล่มvol. 151 spp. 56 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า27 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0