เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00131072
บาร์โค้ด30020078020288
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 150 (ม.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม1