เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00141174
บาร์โค้ด30020078027564
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 250 (19 Jul.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0