เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00146037
บาร์โค้ด30020078027606
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 173 (ธ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า21 Dec 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0