เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00146181
บาร์โค้ด30020078027754
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม3