เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00146183
บาร์โค้ด30020078027762
เล่มปีที่ 4 ฉบับที่ 45 (ม.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า4 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0