เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00146484
บาร์โค้ด30020078028158
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 174 (ม.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า11 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1