เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00130606
บาร์โค้ด30020078045111
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 20 (ธ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Dec 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0