เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077889
หมายเลขทรัพยากรi00130329
บาร์โค้ด30020078045723
เล่มvol. 27 no. 5 (Sep./Oct.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า18 Nov 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0