เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062949
หมายเลขทรัพยากรi00130202
บาร์โค้ด30020078048172
เล่มvol. 40 pt. 4 (Nov.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า5 Nov 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0