เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00130208
บาร์โค้ด30020078048271
เล่มvol. 55 no. 4 (Oct.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า5 Nov 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0