เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00129706
บาร์โค้ด30020078050079
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 18 (ต.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Oct 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0