เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00129705
บาร์โค้ด30020078050087
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 147 (ต.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Oct 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0