เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00129511
บาร์โค้ด30020078051473
เล่มvol. 145 no. 1-4 (May-Aug.) 2011
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า25 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0