เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128716
บาร์โค้ด30020078052448
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 1724 (02 ก.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า2 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม2