เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00128804
บาร์โค้ด30020078052596
เล่มvol. 151 no. 4 (Aug.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า5 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0