เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128839
บาร์โค้ด30020078074525
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1650-1657 (30-18 มี.ค.-พ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า9 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0