เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00129002
บาร์โค้ด30020078074541
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1658-1665 (25-13 พ.ค.-ก.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0