เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00129001
บาร์โค้ด30020078074566
เล่มปีที่ 33 ฉบับที่ 1682-1688,1689 (09-21-27,28 พ.ย.-ธ.ค.,ธ.ค.) 2555,2555/2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0