เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128997
บาร์โค้ด30020078074582
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1634-1641 (09-27 ธ.ค.-ม.ค.) 2554-2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0