เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128993
บาร์โค้ด30020078074608
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1615-1622 (29-16 ก.ค.-ก.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0