เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128988
บาร์โค้ด30020078074624
เล่มปีที่ 32-33 ฉบับที่ 1674-1681 (14-02 ก.ย.-พ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0