เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128990
บาร์โค้ด30020078074665
เล่มปีที่ 31-32 ฉบับที่ 1623-1629,1633 (23-04,02 ก.ย.-พ.ย.,ธ.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0