เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128979
บาร์โค้ด30020078074681
เล่มปีที่ 32 ฉบับที่ 1642-1649 (03-23 ก.พ.-มี.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0