เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128977
บาร์โค้ด30020078074707
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1591-1598 (11-01 ก.พ.-เม.ย.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0