เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00128995
บาร์โค้ด30020078074962
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1599-1606 (08-27 เม.ย.-พ.ค.) 2554
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า12 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0